Inklusjonskriterier:

  • Nakkesmertene oppstod innenfor 14 dager
  • Har ikke mottatt kiropraktorbehandling i løpet av de siste tre måneder. Gjelder uansett plage
  • Alder mellom 18 og 59 år

Prosjektet har tre trinn. Først gjennomgår vi noen spørsmål og en undersøkelse for å se om du kan inkluderes i studien, og deretter er det er behandlingsperiode på 14 dager. Avslutningsvis vil du følges opp over 24 uker med noen spørreskjemaer.

Nakkeplager er på topp sammen med korsryggplager, hvor rundt 450.000 nordmenn er daglig plaget, mens 40 % av befolkningen vil oppleve nakkeplager innenfor den siste måneden. Kostnadene fra muskel- og skjelettsystemet er svært høy og er stipulert til om lag 280 milliarder kroner per år i form av helsetap, tapt verdiskapning og behandlingskostnader, hvorpå hele 82 % av disse kostnadene er knyttet rygg- og nakkeplager. Med andre ord kan nakkeplager defineres som en muskel- og skjelettpandemi, hvor helsevesenet dessverre mangler kunnskap omkring effektive behandlingsalternativer.

Studien vil kunne dokumentere behandlingseffekt og gi pasienter, helsepersonell og beslutningstakere (politikere) kunnskap som vil effektivisere helse Norge. Studien vil tette avdekkete kunnskapshull og effektivisere samarbeid mellom kiropraktorer, fysioterapeuter og leger som er en nødvendighet for å ivareta og bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt styrke tilliten til helsepersonell.

Deltagelse, som inkluderer full undersøkelse og behandling, er gratis.

Kontakt Kiropraktor Kristine Fimland tlf: 45 91 33 63 / [email protected] dersom du lurer på noe eller ønsker å delta.

Velkommen!